نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

غافلگیرم کردی درست مثل شعر !
در دلم نشستی درست مثل عشق !
و به من جانى تازه بخشیدی
درست مثل جوانی !

تعجب میکنم
نکند تو آنی !
نکند تو همانی !
5 + / 0 - 1396/05/13 - 11:18  

امتياز مثبت

(5 کاربر)