نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

کوچه ای بود نامش معرفت
مردمانش با مرام از هر جهت
سیل آمد کوچه را ویرانه کرد
مردمش را با جهان بیگانه کرد
هر چه در آن کوی بود از معرفت شست و با خود برد
سیل بی صفت رسم و راه نیک هر جا بود و هست
از نهاد مردم آن کوچه هست
چون تو در اندیشه ام اینگونه ای حتم دارم
بچه ی آن کوچه ای حتم دارم بچه ی آن کوچه ای{-35-}
6 + / 0 - 1395/11/01 - 12:30

امتياز مثبت

(6 کاربر)