نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

چقـد اشتـباه ميـکنن اونايي که ميـــــــــگن : مـَـــــــــــــــــرد بايد قد بلـند باشه ، چشـمُ ابرو مشـکي باشه ، ته ريـــــــــــش داشته باشـــــــــه ...
من که ميـگـــــم : مـَـرد بايد با وجــودِ همـه ي غـــــــــــرورش ، مهـربون باشه
با وجــودِ همـه ي لجـبازياش ، وفـادار باشه با وجــودِ همـه ي خســـــــــــــتگياش ، صبــــــــــور باشه
با وجــودِ همـه ي سخـتياش ، عاشـق باشه
مـَـرد بايد مـُــــــــــحکم باشه ... بايد " تکــــيــــــــــه گـــــــــــــــاه " باشه
6 + / 0 - 1395/10/20 - 14:09

امتياز مثبت

(6 کاربر)