نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

اصن دختــــــــری که بچـــــــهــ گـــــونهـ حـرف نـزنهـ !{-32-}
نــــــــآز نکــــــــنـهـ !{-132-}
قهــــر نکنهـ !{-6-}
هیییییی نگــــــهـ من پـاستیـــــــل مــی خـوآم ! {-38-}
بستنـــی می خـــوآم! {-138-}
اسمـــــــارتیس ،شیرینـــــی، شکــــــــلات.... گریـهـ نکنــــــــهـ !{-31-}
دم بـهـ دیقـــــهت اس نــــــــــدهـ ! لپـتُ نگیــــــــرهـ بکشـــــــهـ تا کنــــــدهـ شـهـ ! نـزنهـ تو صورتــــــت هیییییییی!{-46-}
هـــــــر چی بش بگی بگــــهـ "نییییییییییییی خـــــــــوااااام!" غـــــــــر نزنهـــ ! و . . . . اصنننننننن دختـــــــــر نیسسس مـامـان بـــــزرگهـ
4 + / 0 - 1395/10/20 - 14:06

امتياز مثبت

(4 کاربر)