نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

×[حَرفآی قآضی]× حُکمِه اَلبَتِه روُ ×[بَدَنــ]×

×[حَرفآی مَن]× اَشک هآیِ شَهر میشِه عُقدِه هآیِ گُندِه ×[غَم]××[خَستَمـ]×...~حآل نمیکُنَم ×[پِله هآی تِرقی]× رو بِرَم بآلا
7 + / 0 - 1394/09/23 - 22:32  

امتياز مثبت

(7 کاربر)

باز نشر