نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

اَز ×[سآدِگیم]× نیست کِه مَنوُ مِثِه یِه ×[بَردِه]× سآختَن

دیگِه ×[فَردآیی]× نیست کِه وآسِه دَریآ ×[قَطرِه]× بآشَم
6 + / 0 - 1394/09/23 - 22:28  

امتياز مثبت

(6 کاربر)

باز نشر