نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

چه زیبا گفت فروغ فرخزاد.....
دلت را بتکان.......
اشتباهاتت وقتی افـتاد روی زمیـن.....
بگذار همانجا بماند.....
فـقط از لا به لای اشتباه هایت،یک تجربـه را بیرون بکش.......
قاب کن و بزن به دیوار دلت......
اشتباه کردن اشتباه نیست.........
در اشتباه ماندن اشتباه است..
4 + / 1 - 1394/01/29 - 10:44  

امتياز مثبت

(4 کاربر)

امتياز منفي

(1 کاربر)