نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

دقت کردین جملات وارونه چگونه است؟
(گنج) (جنگ) مى شود، (درمان) (نامرد) و (قهقهه) (هق هق) !!! ولى (دزد) همان(دزد)) است (درد) همان (درد) است و (گرگ) همان (گرگ) ... ارى نمی دانم چرا (من) (نم) زده است و (يار) (راى) عوض كرده است، (راه) گويى (هار) شده، و (روز) ب (زور) ميگذرد، (اشنا) را جز در (انشا) نميبينىى و چه (سرد) است اين (درس) زندگى، اينجاست ك (مرگ) برايم (گرم) ميشود چرا كه (درد) همان (درد) است دلم (آرامش) وارونه می خواهد
4 + / 0 - 1394/01/29 - 10:44  

امتياز مثبت

(4 کاربر)