نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

کلبه کوچک قلبم تاابدخانه ی توستاشک من هرشب درخلوت خویش بهانه ی توستدل من کنارجمع گرچه که بی احساس استولی تاتودردل هستی خوارودیوانه ی توستمانمی دانیم که فرداچیست درتقدیرمانولی امروزپناهگاه سرم شانه ی توستفکرمن شایدهزاران خانه پرواز کندکلبه ی قلبم ولی خانه وکاشانه ی توست.....
17 + / 0 - 1393/08/07 - 23:46  
ديدگاه
taghdir-61

خوش اومدی خوشگلم

1393/08/8 - 09:19 توسط Mobile
taghdir-61

شنی جون هہ ینے چے عزیزم؟

1393/08/18 - 08:10
eilai_72

viOoiiii naz dOonei khOdm dlm barat yeeeeeeee zare shOde eshqaaaaaaaam :-* :-* :-* :-*

1394/06/20 - 04:01 توسط Mobile
taghdir-61

منم همینطور... ستایش جون انگارے با آنلاین قهره . خیلی وقته نیومده. اما نمی دونه همیشه منتظرشم :(

1394/06/20 - 04:09
eilai_72

mnm kheiiiiiiiLi vaqte na omadn online na khaBariiii az kaSiii daram :(
fk kOnm ma rO faramoOsh karDe <img src=(" title=":((" />

1394/06/20 - 04:16 توسط Mobile

امتياز مثبت

(17 کاربر)