نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

زیاد خوب نباش
زیاد دم دست هم نباش
زیاد که خوب باشی
دل ادم هارا را میزنی
ادم ها این روز ها...
عجیب به خوبی... و
به شیرینی......
الرژی پیدا کرده اند
زیاد که باشی...
زیادی میشوی رفیق.
3 + / 0 - 1393/07/30 - 12:13

امتياز مثبت

(3 کاربر)