نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

وسط کوجه مانده ام تنها
بامن انکار خانه ها قهرند
آى بن بست هاى تودرتو
دوستانم کجاى این شهرند؟
2 + / 0 - 1393/07/30 - 12:07

امتياز مثبت

(2 کاربر)