نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

مَنْ را زیر خاکِستَر جْا گـــــذاشتـــــْـے

آهـــــــایـــْــــــــــ . . .با تُوامـْـ . . .

تــــــُــ ـو یادَتـــــ نــَـرودْ مَن بِهــ خاطِر تــــُــو

آتــــَـــشْ گـِــرفتهــ اَمــْــ....
6 + / 0 - 1393/07/25 - 23:51  

امتياز مثبت

(6 کاربر)