نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

تقصیر تو نیست...

مقصر معلم دستور زبان فارسی بود...

که به من نگفت:

"من با هر تویی ، ما نمیشود"

آنقدر پیش این و آن از خوبی هایش گفتم...

که وقتی سراغش را می گیرند...

شرم دارم بگویم:

تنهایم گذاشت !!!...!
1392/12/25 - 02:01