نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

به اعتماد هیچ شانه ای اشک نریز..

به اعتبار هر اشکی هم شانه نباش...

بـــاد آورده را بـــاد می بــرد ، قبــول !

امــا تـــو که بــا پــاهای خودت آمــده بودی ..

چـــرا...؟؟؟!!!...!
1 + / 0 - 1392/12/25 - 01:55

امتياز مثبت

(1 کاربر)