نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

گاهـــی بـــا دویـــدن بـــرای رسیـــدن بـــه کســـی،

دگـــر نفســی بـــرای مــانــدن در کنـــار او بــاقــی نخــواهــد مانــد...

اگـــر كســـی را بـــرای مــانــدن میخــواهــی بــه دنبــالت نكــش در اغــوشش بكــش...
3 + / 0 - 1392/11/29 - 13:27
ديدگاه
mohammad455

هزار تا لایک داری و نمره ات 20

1392/11/29 - 13:28
mahak_irani

مرسی

1392/11/29 - 13:30
mohammad455

خواهش میکنم

1392/11/29 - 13:31

امتياز مثبت

(3 کاربر)