نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

گمشده ای نسل اعتماد است نه اعتقاد

افسوس که نه بر اعتماد اعتقادیست

نه بر اعتقاد ها اعتمادی
2 + / 0 - 1392/10/22 - 13:51  

امتياز مثبت

(2 کاربر)