نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

ازچوپانی پرسیدند:چه خبرازروزگار؟؟؟گفت:گوسفندانم راکه پشم چینی کردمبیشترشان گرگ بودند...
4 + / 0 - 1392/09/17 - 11:55

امتياز مثبت

(4 کاربر)