نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

گفتم:در دلم امید نیست!

گفت:هرگز از رحمتم ناامید مباش (زمر۵۳)

گفتم:احساس تنهایی میکنم!

گفت:از رگ گردن به تو نزدیکترم(ق۱۶)

گفتم:انگار مرا ازیاد برده ای!

گفت:مرا یاد کن تا یادت کنم(بقره۱۵۲)

گفتم:در دلم شادی نیست!

گفت:باید به فضل و رحمتم شادمان شوی(یونس۵۸)

گفتم:تاکی باید صبر کنم؟

گفت:همانا یاریم نزدیک است(بقره۲۱۴)

و چه کسی از خدا راستگو تر است؟؟(نسا۵۷)
7 + / 0 - 1392/09/01 - 11:35  

امتياز مثبت

(7 کاربر)