نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

دلتنــــگـی ...

مثـــل آتـش زیـــر خــــاکستـــر اسـت

گــــاهـــی فکــــر مـــی کنــــی تمـــــام شـــده

امــــا یکـــدفعــــه همــــه وجــــودت را آتـش مـــی زنــــد ...
2 + / 0 - 1392/08/05 - 01:06  

امتياز مثبت

(2 کاربر)

باز نشر