نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

کودکی هایم

از بـوی دود سیگار نفرت داشتم

سال ها که گذشت

در تک تک لحظه ها

خوب حس کردم

درد بزرگ شدن را..

تنهـا سیگـار دوایش بـود...
1 + / 0 - 1392/04/24 - 04:30  

امتياز مثبت

(1 کاربر)