نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

به زندگی خیانت کردم

جرعه حرعه سرش کشیدم

پُک پُک دودَش کردم

بدستِ بادَش سپردم

رقصان در دود سیگار گم شد ...
1 + / 0 - 1392/04/24 - 04:29  

امتياز مثبت

(1 کاربر)