نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

ایـن روزهــا وقــتی بـوی ســــــیگار می دهــم ...


اطـرافـیـــــانـــم دیــگر بـه مـن چشــم غـره نـمی روند !


شـایـد گمــان می کــنـنـــد خطــــــر ســرطان از ...


عـــــــطر تـو بــر تـــنـــــم کـــــمــتـــــــر اســـتـــــــ !
1 + / 0 - 1392/04/24 - 04:28  

امتياز مثبت

(1 کاربر)