نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

سپس مدتی از وقت خود را با مادرم درباره این موضوع بحث میکردند ..... و بعد با اینکه جواب را از قبل میدانستند ... به ما پاسخ می دادند .... ایشان با این کار ارزش یک مادر و بیشتر ازا آن ارزش یک زن را در جامعه بیان میکردند
1391/01/03 - 18:19