نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

مهندس ایرج حسابی میگفتند : مادرم دختر یک آیت الله بود اما دکتر با این همه اطلا عاتی که داشتند هر گاه سوالی دینی از ایشان میشد به همسرشان اشاره میکردند و میگفتند باید از ایشان بپرسم
1391/01/03 - 18:16