نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديدمی نویسم برای دلم ... تلخی هایم را .... ببخش ....

گـاهـی تلخـم،
گـاهـی شیـرین،
ای زنـدگـی…

بـاور دارم…
تـو نیـز سـرابـی….‼!

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

نمایش همه

بنـویس تلـخ و شیـرین

گروه عمومی · 145 کاربر · 64999 پست

ارسالهای بنـویس تلـخ و شیـرین

banOoOo
banOoOo
دوالار اِدر اینسان، موتلو بیر اومور ایچین
سن وارسان هر یر هوزور، هوزورلا یانار ایچیم.

چوک شوکور بین شوکور سِنی بانا وِرِنه
یازماسین تک گونومو سِنسیز کادِره
اِللِریمیز بیر گونوللِریمیز بیر
نه دائلار دِنیزلر اِنگِلدیر سِوِن.

بو شارکی کالبیمین تک ساهیبینه
اومورلوک یاریمه گونول اِشیمه
باهار سِنسین بانا گولوشون جِننت
مِلِکلر نور ساچمیش آشکیم یوزونه
امضا : بِه اِنْتِظــارِ فَصل تــُـو تَمامِ فَصْــــل ها گذَشَت...
ديدگاه · 1396/07/21 - 02:47  
banOoOo
banOoOo
توو دلم نقل یه حرفهایی هست
که بگم میری
نگم میمیرم
امضا : بِه اِنْتِظــارِ فَصل تــُـو تَمامِ فَصْــــل ها گذَشَت...
ديدگاه · 1396/07/5 - 22:52  
banOoOo
banOoOo
همه چی خوبه
فقط
دلتنگم...
آخه هیچی مثه دلتنگی نیست
امضا : بِه اِنْتِظــارِ فَصل تــُـو تَمامِ فَصْــــل ها گذَشَت...
ديدگاه · 1396/07/5 - 22:49  
hesam
hesam
دلـ♥ـم خـیـلــی بــیــشــتــر از حـجـمــش پـــُر اســت ؛

پــُـر از جــایِ خــالـیِ ♥تـــو♥

پــُـر از دلـ♥ـتــنـگی بـرای نگــاهِ تـــو

پــُـر از خــاطـراتِ قــدم زدن

در کـوچــه پــس کــوچـه هـــای شــهـر بـا تــ♥ـــو

پــُـر از حــس پــرواز

پــُـر از تــــــــ♥ـــــــــو ♥{-35-}
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1396/07/1 - 16:45  
hesam
hesam
{-35-}
12fb247d6b8cbd9b38c62556867b045e-425
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1396/07/1 - 16:42  
hesam
hesam
دلـــایــل بــودنـم را مـــرور میــکنـم هـــر روزهـــر روز از تـــعـدادشــان کــــم میــشـودآخـــریــن بـــاری کــه شـــمــردمــشـانتــنهــا یـک دلیــل بــرایـم مـانـده بــودآنــهــــــــــم دیــــدن تــــــو بـــــــود{-35-}
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1396/07/1 - 16:40  
hesam
hesam
- یک لَحظه زندگی تُو اَز دست میرود

وَقتی که هَستی تُو هَست، میرَود

شآید که اَندکی بنشیند کنآر تُو!

اَما کَسی که بـاآآر سَفر بَستـ،

میرَود.. {-35-}
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1395/08/14 - 14:34  
hesam
hesam
اَز تُو دوور شدم
مثل اَبر از دَریـا؛
اما هرجا رَفتم،
بـاآآریدم.. {-35-}
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1395/08/14 - 14:32  
hesam
hesam
مثـل آن مسجـد بیـن راهـی تنهـایـم . . .


هـر کسـی هـم کـه مـی آیـد ،


مسـافـر اسـت . . .


میشکنـد . . .


هـم نمـازش را و هـم دلـم را . . .{-35-}
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1395/06/2 - 21:31  
hesam
hesam
نـاز مـטּ ، تـو نیستے و مـטּ
ﻫﻤﭽـﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺷﻌﺮ ﻣﯽ ﮔـﻮﯾﻢ
ﺗﺎ ﺷﺎﯾـכ ﺭﻭﺯے ﻋﻄﺮ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎﯾﻢ
ﻭﻗـتیﺑﺎכ ، ﮐﺎﻏـﺬﻫﺎے ﺷﻌـﺮﻡ ﺭﺍ
از ﮐﻨﺎﺭ ﭘﻨﺠـﺮﻩ مے כزככ ؛
ﺧﯿﻠـے ﺍﺗﻔﺎﻗـے ، ﻭﻗﺘـے כﺍﺭے
כﺭ ﮐﻮﭼﻪ ﻫﺎے ِ ﺑﯽ ﻣـטּ ، ﺑﺎ ﺍﻭ
ﻗـכﻡ ﻣﯿﺰنے ﻻے ﻣﻮﻫﺎﯾﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨـכ !!
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻢ ﻣﺴـﺖ ﻧﺸـכے
ﻭﻟـﯽ ﺍﻭ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳـﺖ ﺷﺎﯾـכ
ﻭﻗﺘـے כﺳـﺘﺎﻥ ﺗﺠـﺎﻭﺯﮔﺮﺵ ﺭﺍ
ﻻے ﻣـﻮﻫﺎﯾﺖ ﻣـے ﺑﺮכ
ﺍﺯ ﻫﺠـﻮﻡ ﺁטּ ﻫﻤﻪ ﻭﺍﮊﻩ ﻣﻌﻄـﺮ ، ﺷـﺎﻋﺮ ﺷـﻮכ
ﻭ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎ ﻭﺍﮊﻩ ﻫﺎیے ﺷﻌﺮ ﺑﮕﻮﯾـכ
ﮐﻪ مـטּ ، כﺭ ﻧﺒﻮכنت
ﺭﻭے ﮐﺎﻏـﺬ ﻫﺎے ﺑﺮ ﺑﺎכ ﺭﻓﺘﻪ ، ﻧـﻮﺷﺘﻪﺍﻡ ..
ﺗـﻮ ﻧﯿﺴـتے ﻭﻟﯽ ﺷﺎﯾـכ ﺍﯾﻦ ﺷﻌﺮ ،
ﺭﻭﺯے ﻻے ﻣـﻮﻫﺎﯾـﺖ
ﻭ ﺷـبے ﺍﺯ ﺯﺑﺎטּ ﺍﻭ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻋﺎﺷـﻖ ﮐﻨـכ {-35-}
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1395/04/12 - 12:11  
hesam
hesam
یادت باشد من اینجا
کنار همین رویاهای زودگذر
به انتظار آمدن تو
خط‌های سفید جاده را می‌شمارم !{-35-}
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1395/04/12 - 11:57  
hesam
hesam
جهان

خالی تر از آن است

که جای خالی تو را حس نکنم

و خیال کن

چه خالی شده ام

وقتی حتی خیالت هم

سهم دیگران شده باشد..!{-35-}
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1395/04/12 - 11:56  
hesam
hesam
عــــــاقبت یک جـــایـی

یـــک وقتــــــی

بــــــه قـــول شــــــازده کوچــــولو:

دلـــــــت اهــــــلــی یک نفــر می شـــود

و دلـــــــــت ؛

بــــــرای نـــوازش هــایش تنـــــــــگ مــــــی شـــود

تـــــو مــــــی مـــانی و دلتــنــــگی ها

تــــــو مــــــی مـــــــــانی و قلبـــی که

لحظـــه دیــــدار تندتر می تپــــد

ســـراسیمـــــه می شوی

بــــــی دســــــت و پـــا می شوی

دلــواپــــــس می شــــــوی

دلبســــــتـــه می شوی

و محــــــکوم میشوی

به عشـــــــق و عـــــــاشـــق بودن

عشــــــقی که


حـــــــالا شده است تمــــــام وجــــــــودتـــــــــــ{-35-}
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1395/04/12 - 11:54  
hesam
hesam
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1395/04/12 - 11:53  
hesam
hesam
ﺧﯿﺮﻩ ﺍﻡ ﺩﺭ ﭼﺸﻢِ ﺧﯿﺴﺖ ﺣﺴﺮﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ
ﻗﺒﻠﻪ ﺍﻡ ﺑﺎﺵ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ، ﻧﯿﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯾﺎﯾﺖ ﺩﻟﯿﻞِ ﮔُﻨﮓِ ﻋﺼﯿﺎﻧﻢ ﺷﺪﻩ ﺳﺖ
ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﻢ ،ﮔﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﻢ ، ﺧﻠﻮﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﯼ ﺍﺳﻄﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﺑﺎﺭﯾﺪﻩ ﺍﻡ
ﺭﺩِّ ﺍﺷﮏِ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺮ ﺻﻮﺭﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﻏﺮﻕِ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺷﺪﻡ، ﺍﺣﺴﺎس من ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺑﺎﺗﻮ ﻋﻼﻣﺖ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺗﻮﯼ ﺗﻘﻮﯾﻤﻢ ﺑﻤﺎﻥ ﻭُ ﻋﺎﺩﺗﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺶِ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺍﯾﻔﺎ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ
ﺩﺭ ﻏﺰﻝ ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ

ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﻡ ﺑﺎ ﺗﻮ ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ من ﺁﻭﺍﺭﻩ ﺍﻡ!
ﻻ ﺍﻗﻞ ﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﺳﺎﻋﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﮐﻦ...{-35-}
امضا : اشکی که در نگاهـم می چرخـد ...
ديدگاه · 1395/04/1 - 14:00  
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها