نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديدستاره های هیچگاه از خاطر آسمان نمیروند بگذار یاد تو ستاره باشد و دل من آسمان............

درد و دل.........
سخت★
است ★
سرد★
باشی★
ولی★
گرم★
بخندی★★★

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

-ستاره های اسمونی-

گروه عمومی · 147 کاربر · 9135 پست
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
{-26-}{-26-}{-26-}{-26-}{-26-}{-26-}{-26-}
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
ديدگاه · 1396/05/16 - 00:22  
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
{-54-}{-54-} آیدی اینستامو حداقل فالو کنین{-15-}{-15-}{-15-} z.davani دلم براتون تنگ شده {-38-}{-38-}{-38-}{-38-}
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
ديدگاه · 1396/04/29 - 23:45  
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛

با همتون قهـــــــــرم :l

فقط سهیل تولدم و تبریک گفت :k

خیلی بی معرفت بودین :
v

امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
ســـــــالِ نـــوتـــون مُوآرکــــــآ باشـع :k
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛هر جا دلت شکست . . .

قبل از رفتن خودت جاروش کن . . .

تا هر ناکسی . . .

" منت دست های زخمیشو سرت نذاره "
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
ديدگاه · 1395/11/17 - 13:10  
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
ديدگاه · 1395/11/17 - 13:08  
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
ديدگاه · 1395/11/17 - 13:07  
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛گاهی ظالمانه، گاهی خودخواهانه،گاهی مغرورانه، گاهی
مالکانه و نیز گاهی عمیقا” عاشقانه …
و چقدر در راه و روشهای خود در نهایت دوست داشتن
قلب یک دیگر را می شکنیم و احساس
یکدیگر را جریحه دار میکنیم. وقتی پای
رفتن پیش می آید تازه به این فکر می افتیم
که کجای کار ما اشتباه بود! رفتن همیشه با یک
خداحافظی اتفاق نمی افتد. گاهی
رفتن در انبوهی از ماندن و بودن است
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
ديدگاه · 1395/11/17 - 13:05  
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛


دنــیـای عـجـیبیســت دنـیای مــا آدمــهــا . . .


بــــرهـنـه می آیـیـم، بــرهـنـه مــیـرویـم

بـا ایــن همــه عـــریـانی…قـلــب هیچـکس پـیــدا نیـست


دوســـت می داریــم،دوســت داشـتـه میـشـــویـم


بـا ایــن همــه تنـهـــاییـم…


بـه زنــدگی خـیـلی هــا غـبطــه می خـــوریـم


خـیلـی هــا بــه زنــدگی مــا غبـطـه می خــورنـد


بـا ایــن همــه هــرگــــز راضـی نیــستـیـم…


هـمـــه روزی میـمیــرنـد ، هـمــه روزی میـمیــریــم


بـا ایــن هـمــه حـــرص مــا را پـایـانی نیــسـت…


در حـــالی کـه همــیشـه از درد زیسـتـن می نـالـیـــم


هـمــه گـاهی گـنـاه می کنـنـد، هـمــه گاهی گنـاه میـکنیـم


با ایــن همــه مــا مـقصــر نیـستـیـم

و انـگـشت اشـــاره مــان هـمیـشـه ســـوی دیگـــریـست


دنیـای عـجیبی ست


دنـیای عـجیــب مــا آدمـــها…..
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
ديدگاه · 1395/11/17 - 13:01  
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
چقد این روزا داره مزخرف پیش میره :l
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
{-54-}{-54-}{-54-}{-54-}{-54-}{-54-}
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
ديدگاه · 1395/08/8 - 18:38  
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
سلام بر شهــــــــریور :l
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
خوشم میاد یکیتون هم لایک نمیکنید :|
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
☚ تَنهـــــــــــــــا☛
امضا : دِلَم گِرِفتِه فَقَط هَمین!
ديدگاه · 1395/05/25 - 18:08  
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها