http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

Ñ£F®ÏÑ

مشخصات

موارد دیگر
  • Ñ£F®ÏÑ (آفلاين)
  • تعداد پست ها : 208 پست
  • 14 ديدگاه
  • تاریخ تولد : 0000-00-00
  • جنسیت - وضعیت تاهل : m -
  • شهر ; مازندران

افتخارات کسب شده

دنبال‌کنندگان

(13 کاربر)

کد QR شخصی

[توضیحات]
Ñ£F®ÏÑ کسي را به جامعه مجازي جامعه مجازی آنلاین 98 معرفي نکرده است.
براي دعوت کاربران ومعرفي جامعه مجازي جامعه مجازی آنلاین 98 از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نماييد.

بازديدکننده

(3682 کاربر)
تبلیغ رایگان
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
عــشـق ؛

زیـــــبـاتـــریــن لـــذّتـــیـست ..

کــه بـه وقــت ِ ارتـــکاب ِ آن ..
...
خـــــدا ،

بـــــرای ِ بـــــشر ..

ایــــستــاده “دســـت” مــــــیـزنــــد
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
به سلامتی من!!!!!
منی که الان دلـم گرفته
منی که مرهمه دله همـه شدم ولی کسی مرهم دلم نشد
منـــی کـه بـا هـــرآهنگـــی میـزنم زیـر گریـــه
منــی که همیــشه جلوی همــه تظــاهـر به شــاد بودن میکنـم
مـنی که دیگه به کسـی نمی تونم اعتمـاد کنم
منی که تو آرامش دلـمی ولی من عذاب تو
منی که با تو خوشـم ولی تو بی مـن
منی که هیشکی دوستم نداره
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
هر وقت احساس کردی،،،،،،،،،،،.
میـــــــــــــــــــــــتــــــــــونــــی فــــــــقـــــــــط مـــــــــــال مـــــــــــــن بــــــــــــــــــــــاشـــــــــی

پا پیش بزار..........
تا تمام دنیام رو صاحب شی .........
من مال ســــــــرگــــــــرمـــی نیــــــــــــســــتم.....
واسه همینه که تـــــــــــــــــــــــنـــــــهــــــام............
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
لعنت به زمونه ای که مرد بودن درد داره و نامرد بودن کیف . . .
لعنت به زمونه ای که خوبی کردن تاوان داره و بدی کردن احترام. . .
لعنت به زمونه ای که پاک بودن تنهایی میاره و خیانت کردن کلاس . . .
خدایا بگو چه باید کرد با این همه سردرگمی ؟؟
به فردا بگو نیاید ،
من هنوز دیروزم را زندگی نکرده ام . . .!!
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
دنیا اگر سراسر برایت درد کشید
تو مرد باش و نقاش درمان ها باش
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
: همیشه در سختی ها به خودم میگفتم : ” این نیز بگذرد . . . ” هنوز هم میگویم .
اما حال میدانم آنچه میگذرد عمرِ من است ، نه سختی ها
تنهایـــــی عـــــار نیســـــت ...
اتمـــــامِ حجـــــت اســـــت بـــــا ...
آغوش هـــــایِ بی در و پیکـــــری
کـــــه جـــــز بـــــه وقـــــتِ بی کســـــی ...
بـــــه رویـــــت گشـــــوده نمی شـــــود
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
خداوندادوستانی دارم رسمشان معرفت ویادشان صفای دل پس آنگاه
که دست نیاز به سوی تومی آورندپرکن ازآنچه درمرام خدایی توست
{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
من اگر مثل خیلیابودم..الان با خیلیا بودم..جا داره یاد کنیم از کسایی که زمانی کنار ما بودن و الان ..کنار یکی دیگه..ما از اوناشیم که اگرم ظاهرمون به قشنگی خیلیا نیست پیش خودمون خوشحالیم که باطنمون از خیلیا قشنگتره..صادقانه بد باش..امـــــــــا؟؟ لاشیانه ادای خوبا رو در نیار
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
زندگی زیباست چون تصویر ماست در مسیرش هر چه نازیباست از تقصیر ماست
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻲ ﺣﺠﺎﺑﻨﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﮎ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﻴﭻ ﻧﻴﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻥ ﻧﻴﺴﺖ, ﺣﺠﺐ ﻭ ﺣﻴﺎ ﺫﺍﺗﻴﺴﺖ ...
ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺍﻭﻭﻧﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺫﺍﺗﺸﻮﻥ ﺩﺭﺳﺘﻪ {-35-}{-35-}
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
ﺩﻳﺸﺐ ﻭﻗﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻴﻮﻣﺪﻡ ﺧﻮﻧﻪ، ﺩﯾﺪﻡ
ﺗــﻮ ﺍُﺗﻮﺑــﺎﻥ ﻧﻮﺷﺘــﻪ :
"ﺍﯾـﻤﺎﻥ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﺴــﯽ ﮐﻪ ﺷــﺐﺳﯿـــﺮ ﺑﺨﻮﺍﺑﺪ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﯾﻬﺎﺵ ﮔﺮﺳﻨــﻪ
ﺑﺎﺷﺪ."
ﻫﯿــﭽﯽ ﺩﯾﮕﻪ !!!
ﺷــﺐ ﺭﻓﺘـــﻢ ﺯﻧﮓ ﺗــﻤﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪﺍﯼ
ﺳﺎﺧــﺘﻤﻮﻧﻮ ﺯﺩﻡ، ﭘُﺮﺳﯿﺪﻡ ﮐﺴـــﯽ ﮔﺮﺳﻨــﻪﻧﯿـﺴﺖ؟ ﺍﮔﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﯿﺎﺩ ﺑﺨﻮﺭﻩ
ﺩﻭ ﺳﻪ ﺗﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻮﺵ ﺩﺍﺩﻥ، ﺑﻘﯿــﻪ ﮔﻔﺘــﻦ
ﺳﯿﺮَﻥ |:
ﻳﮑﻲ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺑﺪﻩ ﻋﻤﺖ ﺑﺨﻮﺭﻩ :|
ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻲ ﺍﺩﺏ ﺷﺪﻥ ﻣﻠﺖ، ﺧﻴﻠـــــــــــــــــــــــــﻲ !!!!! :|
ﻧﻤـﻲ ﻓـﻬـﻤـﻦ ﮐﻪ ﺩﺍﺷـﺘـﻢ ﺍﻳـﻤﺎﻧـﻤـﻮ
:(ﻣـﺤـﮑـﻢ ﻣﻴـﮑـﺮﺩﻡ
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
از ابو علی سینا پرسیدند: یا شیخ زندگی خود بر چه بنا بنموده ای؟؟؟
شیخ سنگی بر داشت و بفرمود: گم شین پدر سگا پدر دکتر شریعتی رو در آوردین
حالا اومدین دهن منو سرویس کنین؟؟؟
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﻣـﺮﺩﻡ;ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ :
ﺧـــــﯿﻠﯽ ﺩﻟﺶ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧــــﯿﻠﯽ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺮﺳﺪ |:
.
.
.
ﺍﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ ﻫﻤﺶ ﺗﻮ اینرنت ﺑﻮﺩ |:
0.720385001352362695_taknaz_ir.jpg
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ ، ﺑﻪ ﺟﻨﮕﻞ ﺁﻣﺪ .. ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻡ ﻭ
ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ !
ﻣﻦ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ ...
ﺩﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺗﻨﻪ ﺍﻡ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺒﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺯﺩ .. ﺯﺩ ..
ﻣﺤﮑﻢ ﻭ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ...
ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﯿﺒﺎﻟﯿﺪﻡ ، ﺩﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺎﺷﻢ ،
ﺁﯾﻨﺪﻩ ﯼ ﺧﻮﺑﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﻡ ﺑﻮﺩ !
ﺳﻮﺯﺵ ﺗﺒﺮ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ
ﭼﺸﻤﺶ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﻓﺘﺎﺩ ، ﺍﻭ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺗﺮ
ﺑﻮﺩ ...
ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩ ﺑﺎ ﺯﺧﻢ ﻫﺎﯾﻢ ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩ ... ﻭ ﻣﻦ ﮐﻪ ﻧﻪ
ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻮﺩﻡ ، ﻧﻪ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﯼ ، ﻧﻪ
ﻋﺼﺎﯼ ﭘﯿﺮ ﻣﺮﺩﯼ ...
ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻡ ..
---------
ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﺒﺮ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﯽ
ﻣﻮﻧﻪ ..
ﺍﯼ ﺗﺒﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ، ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪﯼ ﺗﺒﺮ ﻧﺰﻥ !
ﺍﯼ ﺍﻧﺴﺎﻥ ، ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺸﺪﯼ ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺮﯾﺰ ..
ﺯﺧﻤﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ... ﺩﺭ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﺷﺪﻥ ،
ﺧﺸﮏ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !!!
امضا :
Ñ£F®ÏÑ
Ñ£F®ÏÑ
ﺳﻼﻣﺘﯽ اون ﮐﻮﺩﮎ ﻓﺎﻝ ﻓﺮﻭﺷﯽکه ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ :
"ﭼﺮﺍ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮدرس ﺑﺨﻮﻧﯽ؟
" ﺟﻮﺍﺏداد : ﮔ...خوریش ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ
امضا :
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 انتها