http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

پروانه فرياد مي زند:
_

پروانه

قانعم،بیشتر از این چه بخواهم از تو درباره »

مشخصات

موارد دیگر
  • پروانه (آفلاين)
  • تعداد پست ها : 15960 پست
  • امتياز: 12199.25
  • 187 ديدگاه
  • تاریخ تولد : 0000-00-00
  • جنسیت - وضعیت تاهل : f - متاهل

افتخارات کسب شده

دنبال‌کنندگان

(152 کاربر)

کد QR شخصی

[توضیحات]
پروانه کسي را به جامعه مجازي جامعه مجازی آنلاین 98 معرفي نکرده است.
براي دعوت کاربران ومعرفي جامعه مجازي جامعه مجازی آنلاین 98 از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نماييد.

برچسب ‌های کاربردی

بازديدکننده

(21231 کاربر)
تبلیغ رایگان
پروانه
پروانه
زنــــدگــــی بـــه مـَــטּ آمـــوخـــتـــ

آدَمـــ هـــا نــــه دُروغــــ می گــــویــَـنـــد,

نــــه زیــــر ِ حــَــرفـــشـــاטּ مـــی زَنــَـنــَـد !

اگــَــر چـــیـــزی مـ ــــی گـــویــَـنـــد ...

صـــرفـــاً " احـــســـاســشـــاטּ " دَر هــَـمـــاטּ لـَــحـــظـــه اســـتـــ !


نـــــــــبـــایـَــد رویــَـشـــ حـــســـابـــ بــاز کـــرد...
امضا : خیلی سخته که یکی رو دوست داشته باشی اما اجازه نداشته باشی ابراز کنی...
پروانه
پروانه
دلتنگی بــَـرآے تـــــــو…


نــِمـیـدآنـم چـِـطـور مـیگـُذَرد…


امــآبــــرآے مــن…


اِنـْگــآر…


خَـنـجـَر بـَـر گـَلـویـَم گــُذاشـتـہ انـد…


امــآ نـِمـیـبُـرنـد…
امضا : خیلی سخته که یکی رو دوست داشته باشی اما اجازه نداشته باشی ابراز کنی...
پروانه
پروانه
دلم براي کودکيم تنگ شده

براي روزهايي که باورم ساده بود

همه آدم ها را دوست داشتم

مرگ مادر "کوزت" را باور مي کردم و از زن "تنارديه" کينه به دل مي گرفتم

مادرم که مي رفت به اين فکر بودم مثل مادر "هاچ" گم نشود

دلم مي خواست "ممُل" را پيدا کنم

از نجاري ها که مي گذشتم گوشه چشمي بدنبال "وروجک" مي گشتم

تمام حسرتم از دنيا،نوشتن با خودکار بود

دلم تنگ شده

شايد يک روز در کوچه بازار فريب دست من ول شد و او رفت
امضا : خیلی سخته که یکی رو دوست داشته باشی اما اجازه نداشته باشی ابراز کنی...
پروانه
پروانه
از سا ختـــــــار دنـــیــــــــا

اطلاع زیادی ندارمـــــــــ....

ولــــــی من هم دوســــت داشتـــــــــم

دنیـــــــــــای كســـــــی باشــــــــم...!!!♥♥♥
امضا : خیلی سخته که یکی رو دوست داشته باشی اما اجازه نداشته باشی ابراز کنی...