http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

ashley فرياد مي زند:
_

مشخصات

موارد دیگر
  • ashley (آفلاين)
  • تعداد پست ها : 5 پست
  • 0 ديدگاه
  • تاریخ تولد : 1377-06-12
  • جنسیت - وضعیت تاهل : f -
  • مذهب - دین : اسلام

افتخارات کسب شده

دنبال‌کنندگان

کد QR شخصی

[توضیحات]
ashley کسي را به جامعه مجازي جامعه مجازی آنلاین 98 معرفي نکرده است.
براي دعوت کاربران ومعرفي جامعه مجازي جامعه مجازی آنلاین 98 از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نماييد.

بازديدکننده

(485 کاربر)
تبلیغ رایگان
ashley
ashley
ﺍﯾﻨﻢ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻣﻦ
ﺩﻭﺳﺘﺎﻯ ﮔﻠﻢ ﺣﻼﻟﻢ ﮐﻨﻴﺪ .
ﻋﺎﺷﻖ ﻫﻤﺘﻮﻧﻢ !
ﻧﻤﻴﺪﻭﻧﻢ ﺍﺯﭼﻰ ﺑﮕﻢ ﻭ ﺍﺯﮐﺠﺎﺷﺮﻭﻉ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺮﻭﺯﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﻴﺪﻡ
ﻧﺎﺍﻣﻴﺪﺷﺪ . ...
ﺍﻣﺮﻭﺯﺑﻌﺪﺍﺯ 1 ﻣﺎﻩ ﺟﻮﺍﺏ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻤﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﺷﮏ ﮐﺮﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻡ ...
ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻣﺎ ﺩﮐﺘﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻭ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺍﻯ ﮐﺎﺵ
ﻧﻤﻴﮕﻔﺖ !! .
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﯿﺪﻡ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺷﺪ ﺩﯾﮕﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﺪﻡ ﺍﺯﻫﻤﻪ ﭼﯽ
ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺳﺨﺘﻰ ﺭﻭﺳﭙﺮﻯ ﻣﻴﮑﻨﻢ . . ﻫﻴﭽﮑﺲ ﺍﺯﺁﺯﻣﺎﻳﺶ
ﺩﺍﺩﻧﻢ ﺧﺒﺮﻧﺪﺍﺷﺖ .. . ﻧﻤﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺗﺎﻗﺒﻞ ﺍﺯﺍﻳﻨﮑﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ
ﺷﻢ ﭼﻴﺰﻯ ﺑﮕﻢ ... . ﺍﻻﻧﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﺍﺯﺍﻳﻦ ﻧﻤﻴﺘﻮﻧﻢ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻢ
ﻓﻘﻂ ﭼﻴﺰﺍﻳﻰ ﮐﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ﻭﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻢ :
ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﺍﮔﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﺸﻮ ﻣﯿﮕﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﮐﺎﺭﯾﺶ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﺮﺩ
ﺩﮐﺘﺮ ﺍﯾﻨﺎﺭﻭ ﮔﻔﺖ :
ﺩﺭﺑﺪﻧﻪ ﺗﻮ ﻳﻪ ﻧﻮﻉ ﮐﺮﻡ ﻭﺟﻮﺩﺩﺍﺭﻩ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺷﺮﻭﻉ
ﻣﻴﮑﻨﻪ ﺑﻪ ﺭﻳﺨﺘﻦ ﻭ ﺩﻭﺳﺘﺎﺗﻮ ﺳﺮﮐﺎﺭ ﻣﻴﺬﺍﺭﻱ ﻫﻴﭻ ﺟﻮﺭﻡ
ﺍﯾﻦ ﮐﺮﻣﺎ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻧﻤﻴﺸﻪ {-7-}
امضا :
ashley
ashley
به دانشمندی گفتند خوشبختی چیست؟ گُفت

حاصل یک کسری است که صورتش تلاش و مخرجش توقع است

هرچه صورت نسبت به مخرج بیشتر بشه .

جواب بزرگتر میشه

حالافرض کُنید توقّع به صفر نزدیک بشه .

خوشبختی میره رو به بینهایت
امضا :
ashley
ashley
.....
زمان چیز عجیبیست
میدود .......
جلو می رود ‌‌‌‌.......
و دوست داشتنی ترین آدم های زندگیت را یا کهنه میکند یا عوض !!
بعضی ها یا تغییر میکنند یا حقیقت درونشان مشخص میشود !!!!
زمان دیر یا زود به تو ثابت خواهد کرد که کدامشان ماندنی اند و کدانشان رفتنی!!!
من دعا میکنم
زمان بگذرد و دنیا سیر شود از آدم های واقعی.......
آدم های که نه زمان آنها را عوض کند نه زمین ......
امضا :
ashley
ashley
تخم مرغ ..!
یک رنگ است ..!
اما ..!
وقتی شکستیش ..!
دو رنگ می شود ..!
پس انتظار نداشته باش ..!
آدمی را ..!
که شکستی ..!
با تو یک رنگ باشد.
ﺍﻧﮕﺸﺘﻬﺎﯼ ﺩﺳﺘﻤﺎﻥ
ﯾﮑﯽ ﮐﻮﭼﮏ ، ﯾﮑﯽ ﺑﺰﺭﮒ
ﯾﮑﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﯾﮑﯽ ﮐﻮﺗﺎﻩ
ﯾﮑﯽ ﻗﻮﯼ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺿﻌﯿﻒ
ﺍﻣﺎ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ...
ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﻟﻪ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﻫﯿﭽﮑﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺗﻌﻈﯿﻢ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﮔﺎﻩ ﻣﺎ ﺍﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑاشیم , ﻟﻬﺶ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ پایین تر ﺑﻮﺩﯾﻢ ﺍﻭ ﺭﺍ ﻣﯿﭙﺮﺳﺘﯿﻢ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ،
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺎﺳﺖ ,
ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﻣﺎ ،!
ﺍﻧﮕﺸﺖ ها اینگونه ساخته شده اند. از ساختار انگشتانمان یاد بگیریم،ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ،
ﺁﻧﮕﺎﻩ ﻟﺬﺕ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﻣﯿﻔﻬﻤﯿﻢ.
امضا :
ashley
ashley
ﺷﺒﯽ ﮔــــﺮﮔﯽ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ . . .
ﺑﺎ ﻻﺷﻪ ﯾﮏ ﺁﻫﻮ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻥ ﺑﻪ ﮔﻠﻪ ﺁﻣﺪ…
ﮔﺮﮒ ﻫﺎﯼ ﮔﻠﻪ ﺷﺎﺩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﮑﺎﺭ ﺍﻭ …
ﭘﺮﺳﯿﺪند ﭼﺮﺍ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﮔــــــــﺮﮒ ... ؟
ﮔﻔﺖ: ﺩﺭ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﺷﺐ ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻡ
ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺭﺑﻮﺩ…
ﺷﻨﯿﺪﻡ ﺻﺪﺍﯼ ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺭﺍ …
ﺩﻭﯾﺪﻡ…
ﭘﺮﯾﺪﻡ…
ﺯﯾﺮ ﮔﻠﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻭ ﺩﺭﯾﺪﻣﺶ …
ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺷﺘﻢ,
ﺍﻣﺎ…
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﻃﻌﻤﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﯿﺐ ﺳﮕﺎﻥ ﻭﻟﮕﺮﺩ ﺷﻮﺩ...
امضا :