نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد


با افتخار از عكساتون استقبال ميکنيم

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

Albume Axe online98

گروه عمومی · 17 کاربر · 23 پست
Kiana
Kiana
امضا :
ديدگاه · 1392/11/7 - 16:48  
Kiana
Kiana
امضا :
Kiana
Kiana
امضا :
Kiana
Kiana
دنیای شما دخترا

پر از لاكاي رنگارنگ...

رژ لباي پررنگ...

پر از ست كردن لاکو کفشو کیف...

پر از قراراي دخترونه

دوره همي...

تلفناي 2 ساعته با موضوع مخاطب خاص!!!

گريه كردناي يواشكي زير پتوهاي صورتي

دفترچه خاطرات

قول دادن به هم و اينكه فردا يه روز جديده!

دوردوراي پر شيطنت

اهنگ گوش دادناي نصف شبي تو اتوبانا...

با ناراحتي به هم زنگ زدن و چن دقيقه بعداز شوخياي هم خنديدن

ارايشگاه رفتناي هول هولكي

رمان خونی افراطی

گپ زدنای دخترونه تا 3نصف شب

نظر سنجی راجب مرد ارزوها

گپاي 4 -5 تايي دور ميز و نسكافه خوردن،مسخره كردن همديگه

كلمه هاي رمزي ك فقط خودتون معنيشو ميدونين

رازايي ك فقط خودتون ازشون خبر دارين

دنياي شما پره از لباساي سفيد و توراي پفي و مخاطباي خاصتون

ك شاهزاده سواربر اسب سفيدتونن

دنياي شما دخترا پره از احساسات پاك و روياهاي دختروونس!!!!
امضا :
ديدگاه · 1392/09/23 - 20:24  
Kiana
Kiana
خیلی سخته سرتو بزاری روسینش و هق هق کنی...
بغلت کنه و بگه...
یاد عشقم افتادم...
امضا :
ديدگاه · 1392/09/2 - 21:05  
Kiana
Kiana
امضا :
ديدگاه · 1392/08/19 - 20:01  
Kiana
Kiana
امضا :
ديدگاه · 1392/08/19 - 20:00  
Kiana
Kiana
چقــــבر بـבه ازشـــــ خبـــر نداشتهــــ باشیـــــ
sMs بـבیــــ جوابتـــو نـــבه
ســآعتهـــا نگرانشـــــ باشیــــ
بعد بآ یه خطــ בیگهـــ بهشــــ زنگـــــ بزنیــــــ با בومینــــــ بوق گوشیـــــ رو برבآرهـــــ
اونــــ وقتـــهـ کهـــ میفهمـیــــ تنهاییـــــــ
اونــــ وقتـــهـ کهـــ میفهمـیــــ בیگهـــ בوستتـــــ نـבآرهـــ
آבمــآ از همینـــ جـآ تنــهاییــــ رو وآســهـ خودشونــــ انتخابـــ میکننـــــ
امضا :
ديدگاه · 1392/08/19 - 19:55  
Kiana
Kiana
ﺩﺭﺩﯾﻌﻨـﯽ :
ﺍﻣﺸﺒــﻢ ﻣﺜــﻞ ﺷﺒــﺎﯼ ﺩﯾﮕـﻪ
ﺭﻭ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﺑﮑﺸـــﯽ
ﺁﻫﻨﮕــــ ﺑــﺰﺍﺭﯼ ﻭ ﺑـﺎﺯﻡ ﻓﮑــﺮ ﮐﻨــﯽ
ﺑـﻪ ﺣﺮﻓﺎﯾـــﯽ ﮐــﻪ ﺑﺎﻫــﻢ ﻣﯿﺰﺩﯾــم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ خیلی همراهم بودی….
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ حتی یه نگاهش برات یه دنیا ارزش داره…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ چقدر باهم دعوا کردیم و آشتی کردیم…
به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ کلی حرف توی دلت میمونه و نمیتونی بهش بگی…
ﺑﻪ ﺍﯾﻨـﮑـﻪ….
لعنت به ﺍﯾﻨـﮑـﻪ ها….
ﻭ ﻣﺜـــﻞ ﻫﻤﯿﺸــﻪ ﭼﺸﻤــﺎﺕ بایــد ﺗﻘﺎﺻـــ ﭘﺲ ﺑـــﺪن…
امضا :
ديدگاه · 1392/08/19 - 19:54  
Kiana
Kiana
امضا :
Kiana
Kiana
امضا :
Kiana
Kiana
امضا :
ديدگاه · 1392/08/14 - 19:54  
Kiana
Kiana
امضا :
ديدگاه · 1392/08/14 - 19:49  
Kiana
Kiana
امضا :
ديدگاه · 1392/08/14 - 19:48  
Kiana
Kiana
to gorohaaaaaaaaaaaaaam ozv shiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiid
امضا :
صفحات: 1 2 انتها