http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد

mahdi فرياد مي زند:
_

مشخصات

موارد دیگر
  • mahdi (آفلاين)
  • تعداد پست ها : 621 پست
  • امتياز: 540.1
  • 77 ديدگاه
  • حالت امروز : آروم و عادی
  • تاریخ تولد : 0000-00-00
  • جنسیت - وضعیت تاهل : m - مجرد
  • وضعیت خدمت : نرفته ام
  • سیگار : نمی کشم
  • مدل گوشی : N82

افتخارات کسب شده

دنبال‌کنندگان

(67 کاربر)

کد QR شخصی

[توضیحات]
mahdi کسي را به جامعه مجازي جامعه مجازی آنلاین 98 معرفي نکرده است.
براي دعوت کاربران ومعرفي جامعه مجازي جامعه مجازی آنلاین 98 از بخش ارسال دعوتنامه اقدام نماييد.

بازديدکننده

(9293 کاربر)
تبلیغ رایگان
mahdi
mahdi
آدم هایی هستند که شاید کم بگویند "دوستت دارم"
یا شاید اصلا به زبان نیاورند دوست داشتنشان را ..
بهشان خرده نگیرید!
این آدم ها فهمیده‌اند "دوستت دارم" حرمت دارد .. مسئولیت دارد
ولی وقتی به کارهایشان نگاه کنی دوست داشتن واقعی را می فهمی .. می فهمی که همه کار می کند تا تو بخندی .. تا تو شاد باشی ...
آزارت نمی دهد .. دلت را نمی شکند
من این دوست داشتن را می ستایم .
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
ﺳﻮﺍﻝ :
ﭼﺮﺍ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﻭ ﺍﺷﮏ ﭼﺸﻢ ﺭﺍ ﺷﻮﺭ
ﻭ ﺁﺏ ﮔﻮﺵ ﺭﺍ ﺗﻠﺦ
ﻭ ﺁﺏ ﺑﯿﻨﯽ ﺭﺍ ﺧﻨﮏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺟﻮﺍﺏ :
ﺁﺏ ﺩﻫﺎﻥ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻥ ﻟﺬﺕ ﺑﺒﺮﺩ.
ﺁﺏ ﭼﺸﻢ ﺷﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺯﯾﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﺷﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩ
ﭘﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺁﺏ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﺸﻢ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻣﺎ ﺁﺏ ﮔﻮﺵ ﻭ ﺭﻃﻮﺑﺘﺶ ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺭﯾﺰﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻠﺨﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﮔﻮﺵ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻐﺰ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺁﺏ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﺧﻨﮏ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻣﻐﺰ ﺳﺮ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﺎ ﻃﯿﻼﻥ ﻭ
ﺟﺎﺭﯼ ﻧﺸﻮﺩ
ﺯﯾﺮﺍ ﺍﮔﺮ ﺁﺏ ﺑﯿﻨﯽ ﮔﺮﻡ ﺑﻮﺩ
ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺭﯼ ﺷﺪﻥ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮕﺮﺩﯾﺪ.
ﺍﻟﻠّﻪ ﺍﮐﺒﺮ
ﺧﺪﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﺎﺳﺖ.
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺁﻣﺪﻥ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻤﺎﻥ ﺍﺫﺍﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭﻟﯽ ﻧﻤﺎﺯﯼ ﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ !
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﺑﺮﺍﯾﻤﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻨﺪ ...
ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﺍﻥ ...
ﺍﺫﺍﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﺯﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﮒ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ...
ﭼﻘﺪﺭ ﮐﻮﺗﺎﻫﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﮔﯽ...
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﺍﺫﺍﻥ ﺗﺎ ﻧﻤﺎﺯ .
ﻗﺪﺭ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺯﺩﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﻬﺎ ، ﺩﻧﺪﺍﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺳﻔﯿﺪ
ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺷﺒﻬﺎ ،
ﻣﻮﻫﺎ ﺭﺍ . . .
ﮔـــﺎﻫﯽ ﻋﻤﺮ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﯾﮏ ﺍﺣﺴﺎﺱ ….
ﮔـــﺎﻫﯽ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؛
ﺑﻪ ﭘـــﺎﯼ ﻋﻤﺮ !
ﻭ ﭼﻪ ﻋـــﺬﺍﺑﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫــﻢ ﻋﻤﺮﺵ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ؛
ﻫــﻢ ﺍﺣﺴﺎﺳﺶ !.....
ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺍﺯ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ، ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺍﺯ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﻫﺎ
ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ
بیایید این پاییز اینجوری نباشیم
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
استاد رياضي داشتیم ، در وقت خارج از درس ، میگفت : اعداد کوچکتر از یک ، خواص عجیبی دارند ، شاید بتوان آنها را با انسانهای تنگ نظر مقایسه کرد . مثلا (0.2) !!!
وقتی در آنها ضرب میشوی یا میخواهی با آنها مشارکت کنی، تو را نیز کوچک میکنند. 3×0.2=0.6
وقتی میخواهی با آنها تقسیم شوی یا مشکلاتت را با آنها تقسیم کنی و بازگو کنی، مشکلاتت بزرگتر میشوند.
3÷0.2=15
وقتی با آنها جمع میشوی و در کنار آنها هستی مقدار زیادی به تو اضافه نمیشود و چیزی به تو نمی آموزند. 3+0.2=3.2
و اگر آنها را از زندگی کم کنی چیز زیادی از دست نداده ای !!! 3-0.2=2.8
زندگی ارزشمند خودتان را بخاطر آدمهای کوچک و حقیر ، بی ارزش نکنید
و به بزرگی خودتان ایمان داشته باشید .
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
کاش میشد بچـگی را زنده کرد
کودکی شد، کودکانه گـریه کرد
.
شعر "قهر قهر تا قیامت" را سرود
آن قیامت که دمــــی بیشتر نبود
.
فاصله با کودکی هایمان چه کرد ؟
کاش میشد بچگانه خــــنده کرد
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
وقتیکه راه نمی روی، یا نمی دوی؛ زمین هم نمی خوری ...
و این زمین نخوردن محصول سکون است نه مهارت!
وقتیکه تصمیم نمی گیری و کاری نمی کنی پس اشتباه هم نمی کنی ...
و این اشتباه نکردن محصول انفعال است نه انتخاب!!
خوب بودن به این معنی نیست که درهای تجربه را بر خود ببندی و فقط پرهیز کنی ...
خوب بودن در انتخاب های ماست که معنا پیدا می کند و شکل می گیرد.
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
عشــق" لیاقـت میخواهد؛
و "عاشــق" شدن، جــرات...
همیــشه در پـیِ کســــی بـاش کـه
بـا تمـــامِ:
کاستــی ها و کمــی ها و عیــب هایـت،
حاضــر باشـد به "تـــو" عشــــق بــورزد..
و تــو را بـه همـــه ی دنیــــا نشــان بـدهــد
و بگویـــد کــه:
ایــن" تمـــــامِ دنیـــــایِ مـــن اســت
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
هيچكس را در زندگی مقصر نمی دانم...
از خوبان "خاطره"
و از بدان "تجربه"
میگیرم...!
بدترین ها "عبرت" میشوند...!
وبهترین ها"دوست"
حرف اشتباهیست كه ميگويند...
با هر كس بايد مثل خودش رفتار كرد.
اگر چنين بود!!!
از منيت و شخصیت هر كس چيزى باقى نميماند.
هركس هر چه به سرت اورد فقط خودت باش.
اگر جواب هر جفايى بدى بود.
داستان زندگی ما خالى از ادم های خوب بود.
اگر نميتوانى ادم خوبه ى زندگي كسى باشى.
اگر براى ياد دادن تنها همان خوبى هايى كه خودت بلدى ناتوانت كردند
اگر همان اندك مهربانيت را از بر نشدند.
اگر خوبى كردى و بدى ديدى.
كنار بكش!!!
اما بد نشو...
زيرا اين تنها كاريست كه از دستت بر ميايد.
مهم نيست با تو چه كردند.
تو قهرمان زندگی خودت بمان
تو ادم خوبه ى زندگی خودت باش
با وجدانت اسوده بخواب.
سرت را پيش خدايت بالا بگير.
و بخاطر همه چیز شاکر باش...
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
این متن، جزو ۱۰ متن برتر از نگاه‌ مجله معتبر فوربس هستش و سه مرتبه در مقام اول قرار گرفته است:
ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺯﯼ ﻣﯿﮑﺮﺩﻥ،
ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ ﺗﯿﻠﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺩﺍﺷﺖ،
ﭘﺴر ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﯿﻠﻪ ﻫﺎﻣﻮ ﺑﻬﺖ ﻣﯿﺪﻡ و ﺗﻮ هم ﻫﻤﻪ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‌ﻫﺎﺗﻮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻩ، ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩ ...
ﭘﺴﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻭ زیباترین ﺗﯿﻠﻪ ﺭﻭ یواشکی برداشت و ﺑﻘﯿﻪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ،
ﺍﻣﺎ: ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﻫﻤﻮﻥ ﺟﻮﺭ ﮐﻪ ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‌ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﭘﺴﺮﮎ ﺩﺍﺩ.
اوﻥ ﺷﺐ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺧﻮﺍﺑﯿد و تمام شب خواب بازی با تیله های رنگارنگ رو دید...
اما: پسر ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ تمام شب نتوﻧﺴﺖ ﺑﺨﻮﺍﺑﻪ، ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮﺩ ﮐﻪ حتما ﺩﺧﺘﺮک ﻫﻢ ﯾﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ‌ﻫﺎﺷﻮ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧﺪﺍﺩﻩ...
ﻋﺬﺍﺏ ﻣﺎﻝ ﻛﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺩﻕ ﻧﯿﺴﺖ... و آﺭﺍﻣﺶ از آن ﻛﺴانی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺩقند...
ﻟﺬﺕ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﺎﻝ ﻛﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ افراد صادﻕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﻛﻨﺪ، از آن ﻛﺴانیست ﻛﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺻﺎﺩﻕ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻜﻨند...
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
پیر اگر باشم چه غم، عشقم جوان است ای پری
وین جوانی هم هنوزش عنفوان است ای پری
هر چه عاشق پیر تر عشقش جوانتر ای عجب
دل دهد تاوان اگر تن ناتوان است ای پری
پیل ماه و سال را پهلو نمی کردم تهی
با غمت پهلو زدم، غم پهلوان است ای پری
هر کتاب تازه ای کز ناز داری خود بخوان
من حریفی کهنه ام درسم روان است ای پری
یاد ایامی که دل ها بود لبریز امید
آن اوان هم عمر بود این هم اوان است ای پری
روح سهراب جوان از آسمان ها هم گذشت
نوشدارویش، هنوز از پی دوان است ای پری
شهریار
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
در کتاب خاطرات نلسون ماندلا آمده:
فرق من و زندانبانم را ميدانيد ؟
زماني که او پنجره کوچک سلول مرا باز مي کند ،
او تاريکي و غم را مي بيند،
و من روشنايي و اميد را ...
نگرش شما ، زندگي شما را ميسازد...
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
ﺷﻚ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﻲ ﻛﺴﻲ، ﺍﺯ ﺩﺭﺩ ﻫﺠﺮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﮔﺎﻫﻲ، ﺍﺯ ﺳﻴﻼﺏ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺭﻧﮓ ﻭ ﺭﻭﻳﺖ ﻣﻲ ﭘﺮﺩ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ !
ﺑﺎ ﺻﻼﺑﺖ ﺍﺭﮒ ﺑﻢ ﺑﺎﺷﻲ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻫﺮﮔﺰ ﻛﺴﻲ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﻜﺮﺩ !!
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺧﺎﻝ ﻟﺐ،ﻣﻮﻱ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﮔﺎﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺭﻓﺖ
ﺭﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﺎﺭﻓﻴﻘﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﺳﺨﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﺖ ﻭﻝ ﻛﻨﺪ
ﺣﻴﻦ ﮔﻨﺪﻳﺪﻥ ﺑﻔﻬﻤﻲ ﺧﺎﻙ ﮔﻠﺪﺍﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
ﻟﺤﻈﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻨﻴﻢ
ﻧﻘﻄﻪ ﻱ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﻂّ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
وقتی کودک بودم فکر می کردم باید با خدا فقط با زبان عربی حرف زد !
وقتی بزرگتر شدم فهمیدم سحاده من می تواند جنگل باشد و قبله من دریا
و حتی می توانم با زبان مردم قبیله ام با خدا حرف بزنم
وقتی بزرگتر شدم فهمیدم می توانم در یک صبح پُر از دلتنگی و تنهایی
با خدا پشت پنجره آشپزخانه بنشینم و با زبان مادری ام با او درد دل کنم
خدا روزنامه صبح فردا را برایم با صدای بلند
از ته فنجانم پیشگویی کند موهای دم اسبی من از شادی شیهه بکشد
وقتی بزرگتر شدم متوجه شدم خدا به تمام زبانهای دنیا آشناست
با زبان ماهی های دریای مکران
با زبان باران یا مرغان دریایی
با زبان دستفروش های نوبرانه توت سپید در بازار تجریش
فقط کافیست دلت را از کینه بتکانی
فقط کافیست بدی ها را ببخشی
و پیراهنی از جنس نور حتی به اندازه نور یک کرم شبتاب بپوشی
و با خدا حرف بزنی ... حرف بزنی ... حرف بزنی
با هر زبانی که دلت می خواهد
خدا در دستش شاه کلیدی دارد که زبان تمام قفلهای جهان را می داند
( نسرین بهجتی )
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
بعضيا آنقدر به ديگران وفادارند كه ..
...
به
خودشان
خيانت
ميكنند!!!!
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
mahdi
mahdi
شش ﭘﻨﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ:
❶ ﺩﺭ ﭘﻮﺷﻴﺪﻥ ﺧﻄﺎی ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺷﺐ ﺑﺎﺵ؛
❷ ﺩﺭ ﻓﺮﻭتنی، ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺵ؛
❸ ﺩﺭ ﻣﻬﺮ ﻭ ﺩﻭستی، ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺎﺵ؛
❹ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﺸﻢ ﻭ ﻏﻀﺐ، ﮐﻮﻩ ﺑﺎﺵ؛
❺ ﺩﺭ ﺳﺨﺎﻭﺕ ﻭ ﻳﺎﺭی ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ، ﺭﻭﺩ ﺑﺎﺵ؛
❻ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍن دریا باش
امضا : Death is't sad at all, The sad things is most people don't Live at all
ديدگاه · 1394/06/6 - 07:07  
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها