نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديد


هر پستی که دلتون بخواد ميتونيد بذاريد هرکسی دوست نداره عضو نشه ورود برای همگان آزاده مخصوصأ آدمای باجنبه و باحال‏ فقط پستاتون مخالف قوانين سايت نباشه

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

AaAaAZzZzzZD

گروه عمومی · 31 کاربر · 49 پست
Kiana
Kiana
امضا :
ديدگاه · 1394/09/23 - 18:29  
nm
nm
fek kardi paridan ba ino un sakhte????na nabashi sakhte/vali man khodam khastam.khodam dasto pamoO bastam
90.png
امضا :
ديدگاه · 1392/12/3 - 02:08  
nm
nm
salam,man cheturi bayad ozv in gruh besham?{-1-}
امضا :
Kiana
Kiana
زنـ ظــريفـهـ نـهـ ضعيـفـ ....!!!


ضعيـفـ اونـ مــرديـهـ کـ یــ سـآعـتـ نمیـ تـونهـ


چشـمـ و دلـشـ رو نگـهـ دآرهـ ...!!
امضا :
ديدگاه · 1392/11/7 - 16:07  
Kiana
Kiana
اگه عاشق یـــــه نفری واسه خــــوشگلیش
این عشق نـــیست , هــــوسه !
اگه عاشق یه نفری واسه پر انرژی بودنش
این عشق نیست , حـــس تحسینه!
اگه عاشق یه نفری واسه اینکه همیــــشه کمکت میکنه
این عشق نیــــست , بلکه حـــــس تشکره
ولــــــــــــــــــــی...
وقتی عــــاشق یه نفری و نـــــمیدونی واسه چــــــی؟!
عــــــــــاشقشی...
ایـــــــــن عشق واقعـــــــیه!!
امضا :
ديدگاه · 1392/11/7 - 16:05  
Kiana
Kiana
مـن /دختـــــرمــ/ـ ،
دختـــری از تبــــارشـــرق
پاکـــــم چـون پاکــ بــودن را دوسـتــ دارمــ،
عاشقانــهـ امــا صـادقـــانهـ زندگـــی میکنـــم
حریــــم خــــود را حفظــ میکنـــم تـا دهــانــ گرگــان بستــه باشـد
لعنــت بــه مـن کـهـ چنینــ دختــرانی همجنـس مننــ
دخترانــی کهــ خدایــی بالا سرشــانــ نمی بینند...
کسـانـی کهـ کلمهـ عشقــ را لکهـ دار کرد ـهـ انــد
و یـکــ دوستت دارمـ گفتنشــان تا شب بیشتــر عمــر نـدارد
و از عـاشــق دیـــوی دوسـر سـاختـه انــد
آریــــ اینجـــــا دنیـاست...
اینجـــــــا بایـد مـرد باشـی نـه زنـــ
در حالـی کـه مردان مـا زنــ شده اند...
/دوستــــِ منـــ.... ...!!!/
دنیــــا خوبـــــان را میبلعـد
مواظـب خـودتــــ بـاشـــــ..!
امضا :
ديدگاه · 1392/11/7 - 15:58  
Kiana
Kiana
بچمو شبیه باباشه{-29-}{-29-}
امضا :
Kiana
Kiana
چقـد اشتـباه ميـکنن اونايي که ميـــــــــگن :
مـَـــــــــــــــــرد بايد قد بلـند باشه ،
چشـمُ ابرو مشـکي باشه ،
ته ريـــــــــــش داشته باشـــــــــه ...
من که ميـگـــــم :
مـَـرد بايد با وجــودِ همـه ي غـــــــــــرورش ، مهـربون باشه
با وجــودِ همـه ي لجـبازياش ، وفـادار باشه
با وجــودِ همـه ي خســـــــــــــتگياش ، صبــــــــــور باشه
با وجــودِ همـه ي سخـتياش ، عاشـق باشه
مـَـرد بايد مـُــــــــــحکم باشه ...
بايد " تکــــيــــــــــه گـــــــــــــــاه " باشه
امضا :
ديدگاه · 1392/11/7 - 15:47  
Kiana
Kiana
ایــنـــجـــا ""ایـــــــــــــــــــــرآن ""اســتـــــ ...

در دانــشــگآه هزاران خـواسـتگــار دارے ؛

ولــی تــنــهــا خوآستــگـار یــک شــبــنــد ...

در خــیــآبــآن هــزآران رانــنــده ے شــخــصــے دآرے امــا مــقــصــد همه ،

مــکــان خــآلــیــســتـــــ و بـــس....!!

کــمــی کــه فــکــر کــنــے لــرزه بــر بــدنــتـــــ مـی نـشـیـنـد...

دخـــتــرکـــ ایــنــجــا چــشــمــهــا گــرســنــه تــر از مــعــده هــاســتـــ ...

ســـیــرآبــــ شــدن چــشــمــهــا خــیــآل بــاطل اســتـــــ...!!!

از دیــد مــردم ایــنــجــا اگــر زشــتـــــ بــاشــے هــرزه اے ...

اگــر زیــبــا بـــاشــے فـــآحشــه ا ے ...

اگــر اجــتــماعــے بـــرخــورد کـــنـے مــ ے گــویــنــد خــرابـــ اســتـــ ...

اگـــر ســـرد بــآشــے مـے گــویــنـد قــیــمــتــش بــالاســتـــ ...

دخــتــرکـــ ، ایــنــجــآ زن بــودن دل شــیــر مـے خــوآهــد ...

ایــنــجــآ بــآیــد "مـــــرد " بآشـے تـــا بــخــوآهـے " زن " بـــآشـے .
امضا :
ديدگاه · 1392/11/7 - 15:46  
Kiana
Kiana
یه دخترایـــــی هستن
لباساشون هیچوقـــــــت خانــــــــــومانه نیست
همیشه دختـــــــرونه لباس می پوشن
پیرهن؛ شــــــــلوارایِ رنگی, جـــــــــوراب شلــــــــواری
رویِ جدول راه می رن ،زیرِ لب آهنگــــــ می خونن
یهو یادِ خاطره ای باعث می شه بلند بخندن
زود می رنجن؛ زود آشتی می کنن
حسود نیستن اما انقدر حساس می شن وقتی عاشق میشن
که زود بغض می کنن ،زودم خوب می شن
اشک می ریزن اما یهو اشکـــــــــــاشونو پاک می کنن
می گن بی خیال می گذره
یه دخترایی هستن وقتی باهاشون تو خیابون راه می ری
یهو دستتو محکم می گیرن ،می چسبن بهت
آروم کنارِ گوشت می گن ،یهـــــــــو دوست داشتم
یه دخترایی هستن، با بچه ها بازی می کنن
با پیرمردا راه می رن و خاطـــــــــــــره گوش می دن
با پیرِزن ا می شینن و تجربه رج می زنن
این دخترا ...
ایـــــنا خیلی دوســت داشتنیــــــــ ین
امضا :
ديدگاه · 1392/11/7 - 15:44  
Kiana
Kiana
اصن دختــــــــری که بچـــــــهــ گـــــونهـ حـرف نـزنهـ !{-32-}
نــــــــآز نکــــــــنـهـ !{-132-}
قهــــر نکنهـ !{-6-}
هیییییی نگــــــهـ من پـاستیـــــــل مــی خـوآم ! {-38-}
بستنـــی می خـــوآم! {-138-}
اسمـــــــارتیس ،شیرینـــــی، شکــــــــلات....
گریـهـ نکنــــــــهـ !{-31-}
دم بـهـ دیقـــــهت اس نــــــــــدهـ !
لپـتُ نگیــــــــرهـ بکشـــــــهـ تا کنــــــدهـ شـهـ !
نـزنهـ تو صورتــــــت هیییییییی!{-46-}
هـــــــر چی بش بگی بگــــهـ "نییییییییییییی خـــــــــوااااام!"
غـــــــــر نزنهـــ !
و
.
.
.
.
اصنننننننن دختـــــــــر نیسسس
مـامـان بـــــزرگهـ !{-15-}
امضا :
ديدگاه · 1392/10/26 - 14:30  
Kiana
Kiana
بهـ گمـــــــــانم در زنــــــــدگی هرکس بـــــاید یک نفر باشد...
مرد و زن بـــــــودنش مهــــــــــم نیست...
فقط باید یــــــک نفــــــــر باشد...
یک آدم ...
یک دوســــــت...
یک همـــــــدم... یک رفیـــــــــق...
یک نفـــــــــر که جــــــــویای حالـــــــــت باشد...
که نگرانـــــــت باشد...
که تو را بهتـــــــر از خــــــــودت بشناسد...
یک نفر که شماره اش را بگیری و بگویی حالم بد است..
شنیدن همین یک جمله کافیست تا کار وزندگی اش را تعطیل کند...
و به سرعت باد خودش را به تو برساند...
آخر خوشبختـــــــــیست یک نفر در زنـــــــــدگیت باشد...
که تنها نباشی ...
که تنـــــــــــها نمــــــــــــانی
امضا :
ديدگاه · 1392/10/26 - 14:30  
Kiana
Kiana
تــُو בפֿــتــَـر شـُدے نـہ بَراے בر حَـســــــــرتــ مونَدלּ یـڪـ بوسـہ
בפֿــتــَـر شدے براے خـَــلق بوســــــــہ اے با آرامشــــ
تــو בפֿــتــَـر نشـבے ڪہ همخـــــــوآبـــ آבماے بیـפֿــوآبــــ بشے
בפֿــتــَـر شـבے ڪہ براے פֿـوآبـــــــ ڪـســے رویــــآ باشے
تو בפֿــتــَـر نشـבے ڪہ בر تنهآییتـــ حـســـرتــ آغوش عآشقــانہ اے را בاشته باشے
בפֿــتــَـر شـבے تا آغــوشے בر تنـــهآیے عشقتـــــ بـآشے
چـــــرآ فِکر مےڪنے چون בפֿــتــَـرے بآیـב هَمیشہ غَمگیـטּ بآشے؟ ؟
شکستـ פֿـورבه بآشے؟؟
عزیز مَــטּ یـــآב بــِگیـــر ڪہ تو בפֿــتــَـرے
یآב بگــــــیر تــُـو ڪلاس بذارے
تــ ـُــو نــــــآز ڪنے
اوלּ פֿـیلــے بیجا مےکنہ تــــورو نآراحتـــ ڪــטּــہ
פֿـیلے بیــפֿـوב مے ڪــنـہ اشڪـتو בرآره
اَصلا برآ چے بــــِہ یہ موجوבِ مذڪـــر اِجآزه میــבے شآבے زِنــבگیتو اَزتـــ بگیره ؟
ایـטּ اِسمش عِشق טּـیستـــ بــہ פֿــــבا
פֿـوבتــــو گول نَــــزטּ
امضا :
ديدگاه · 1392/10/26 - 14:28  
Kiana
Kiana
وَقـتـی مـی گـویَــم :
دیـــــــــــگـَر بهِ سُـــــــــــراغَـم نَـیـــــــــــــا !
فِـکــــــــــــر نَـکُـن کِه فَـرامـوشَـتــــــــــــــــ کـَردهِ اَمــــــــ ...
یـا دیـگـَـــــــر دوسـتَـتـــ نَــدارَم !
نـَـــــــــه ...
مَـن فَـقَـط فَـهـمـیـــــــــدَم :
وَقـتـی دِلَـتــــــــــــــ بـا مَـنـــ نـیـسـتـــ ؛
بـودَنـَتـــ مُـشـکِلـی را حَـلـــــــــــــــــ نـِمـی کُـنَــد ،
تَـنـهـا دِلـتَـنـگــــــــــتَـرَم مـیـکُـنَــد
امضا :
ديدگاه · 1392/10/26 - 14:25  
Kiana
Kiana
دلـــــــــــم گــــــریـــــــهــ مےפֿـواهـَב

نہ بـُغــــــــــض فـرو פֿـــــــورבه

نہ ـہـــــق ـہق آرـامـ

نہ اَشـڪــــــــــ بے صـــــــــבا

گـریـہ اے اَز تہ בلـ ٬ בلـَمــــــــ فـَریـاב مےפֿـواهـَב

בلـَمـ مےפֿـواهـَב بـا صـבاے بـُلـَنــــــــــב گـریـہ ڪنمـ ٬ زار بـزَنـَمــــــــ

בلـَمـ مےפֿـواهـَב ـہـرچــہ بـُغـْضـ ُ نـالــہ و בرב مـآنـבه בر בلـَمـ

بے בریغـے بـبـارَمـ ...

شـایـَב بـتـوانـَمـ بے פـضور ایــטּ بـُغـْضـ سـَنگـیــטּ

کمی نفــــــــــس میکشمـــــــ
امضا :
ديدگاه · 1392/10/26 - 14:25  
صفحات: 1 2 3 4 انتها