نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديدامان از روزي که ميبــــــيني...!!! . چيزي برايتــــــــــــ نمانده...!!! . جـــز...!!! يکــــــــــــــــ بغل تنهــــايي...!!! . چنــــــــد خط حرفـــــــــــــ ناگفتــــه...!!! . و يکـــــــــــــــــــ دل

تنهایی های من پایانی ندارد
از دیروز تا فردا بر بوم دل تنهایی را نقش زده ام
تنهایی را ستوده ام
تنهایی را بوییده ام
تنها یی را در کنج دل نهاده ام
و اکنون از تنهاییهای دل می نگارم

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

یکــــ بغلــــ تنهاییـــ..

گروه عمومی · 35 کاربر · 10541 پست

ارسالهای یکــــ بغلــــ تنهاییـــــــ

ry2
دلم ......!!
التماس دعا می خواهد.....
از همان التماس دعاهایی که ادمیزاد
یک وقت هایی دلش را به"دریا" می زند!!!!
وبه خلق الله رو می اندازد
که برایش دعا کنند.....!
از انهایی که از ته جانت لا به لای بعضی ها
با چه""زوری"" بالا می اید....!
انوقت با همه ی وجود دلت را به
"زمزمه ی خدایا"
گفتن خلق الله خوش میکنی!!
که اگر صدای تو به عرش نرسید!
لااقل یکی از همین خلق الله صدایش انقدر
رسا است که عرشیان وفرشیان از
""خدایا گفتنش""
خدایا بگویند!!!
.....التماس دعایت......
وقتی می گویم برایم دعا کن یعنی کم اورده ام!!!
یعنی دیگر.......!
کاری از دست خودم برای خودم
بر نمی اید...!!!{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/29 - 18:44  
ry2
گیرم دلم در گرو ناز کسی نیست !؟
چشمان زمین خورده , نظر باز کسی نیست
عاقل تر از آنم بشوم در به در عشق .... !
این بال شکسته پر پرواز کسی نیست
دلخوش به قفس می کنم و قرن پس از قرن
چشمم به در و پنجره ی باز کسی نیست
از من نفسم در خور آواز کسی نیست
تضمین نکند هیچ کسی , خانه ات آباد
ویرانی من , خانه برانداز کسی نیست ... !
من می روم امشب که نظر باز نباشم
دیوانگی ام نیز خبر ساز کسی نیست{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/29 - 18:40  
ry2
ﺭﻭﺯ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺑﯽ ﮐﺲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﯾﺎﺭ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﻣﺸﺘﺮﯼ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺍﺳﺖ٬ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻭﻟﯽ
ﺩﺭ ﮐﺴﺎﺩﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎﯾﺖ ﻧﻪ !.. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺖ ﺑﺸﮑﻨﺪ
ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣـــﻮﻗﻊ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﻣﺪﺩﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﻫﺮﮐﺴﯽ ﺁﯾﺪ ﻋﯿﺎﺩﺕ ﺁﺧﺮ ﺷﺐ ﻣﯿﺮﻭﺩ
ﺗﺎﺯﻩ ﺁﻥ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﻣﯿﺮﺳﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﺴﯽ !
ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﯽ ﻣﯿﺒﺮﯼ ﯾﺎﺭ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ !
.....
ﭘﯿﺶ ﭘﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻣﯿﮑﺸﺪ !
ﺗﺎﺯﻩ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭ ﺗﻮ ﮐﯿﺴﺖ؟
ﻣﯿﺮﻭﯼ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﯾﻤﯿﺮﺩ ﮐﺴﯽ !
ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﻔﻬﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎﺭ ﺗﻮ ﮐﯿﺳﺖ ..{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/29 - 18:39  
ry2
"الهی"
بـوی ِناب"بهشـت"میدهد همـۀ "نامهای"قشـنگ ِ"تــو"
میگذارمشان روی ِزخمهای "دلم"
گفـته بـودی "اَلجَّبار"
یعنی کسی کـه"جُـبران مــیکند"همـۀ
شکستگـیهایِ "دلت" را
گفـــــته بودی "اَلمُصَـوِّر"
یعنی کسی کــه از "ُنومـیسـازد"
همۀ آنچه را"ویـران"شـده اسـت درون ِ "دلت"
گفــته بـودی"الشّـافـی"
یعنی کسی کـــه"شِفا" مـیدهد تمام ِ
"زخمهـایِ عمیق"و"ناعـلاج"را
هـوای ِ"دلم" سبک میشود بــازمزمه نامهایِ زیبایت
نَفـس میکشــم درهوایِ "مهربانیهـایِ نابت"
"الهی"ممنونم که هستی وخدایی میکنی.............{-35-}{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/29 - 18:37  
ry2
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ ﻭ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﯽ ﺭﻭﯼ، ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺩﻗﯿﻖ،
ﮐﺴﯽ ﻗَﺪﺭَﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺪ
ﺩﺭ ﺣﻀﻮﺭﺕ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻧﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺳﺎﯾﻪ ﺭﺍ ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ
ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻭ ﻫﺴﺖِ ﺁﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﺖ
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺭﻭﯼ ﺑﺮ ﻣﯽ ﺗﺎﺑﻨﺪ
ﻭﻟﯽ ﻣﺎﻩ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺷﺐ ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﺎﻗﺺ
ﻫﻤﻪ ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺍﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﺳﺮﺍﯾﻨﺪ، ﻋﺰﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ
ﺣﺎﻝ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﻧﻮﺭ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ
ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎﺵ ! ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ
ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎﺵ
#ﻣﻌﺪﻥ_ﻧﻮﺭ، ﻣﺨﺰﻥ ﺑﺨﺸﺶ
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺑﺎﺵ
ﺗﮏ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ فرد{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/29 - 18:31  
ry2
من نیستم مانند تو، مثل خودم هم نیستم// تو زخمی صدها غمی، من زخمی غم نیستم//با یادگاری از تبر، از سمت جنگ آمدی// گفتم چه آمد بر سرت؟گفتی که مَحرم نیستم// مجذوب پروازم ولی، دستم به جایی بند نیست //حالا قضاوت کن خودت، من بی‌گناهم! نیستم// با یک تلنگر می‌شود، از هم فروپاشی// مرا نگذار سر بر شانه‌ام، آن‌قدر محکم نیستم //خواندی غزل‌های مرا، گفتی که خیلی عاشقم// اما نمی‌دانم خودم، هم عاشقم هم نیستم{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/26 - 22:37  
ry2
ای دوست.در دهکده تو خبر از بوی ریا نیست! //چون نیست ریا هیچکس انگشت نما نیست// ما طالب مهریم و دل ازعاطفه لبریز// دل صاف تر از تو به خدا هیچ کجانیست{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/26 - 22:36  
ry2
خدایا بارها دقیقا همان جایی دستم را گرفتی که میتوانستی مچم را بگیری ...سپاسگزارم{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/26 - 22:35  
ry2
{-35-}سلام بر ارباب دلها{-35-}

روزی هزار بار دلت راشکسته ام //بیخود به انتظار وصالت نشسته ام// هربار این تویی که رسیدی و در زدی// هربار این منم که در خانه بسته ام //هر جمعه قول میدهم آدم شوم// ولی هم عهد خویش هم دلت راشکسته ام{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/26 - 22:33  
ry2
بی مرز تر از عشقم و بی خانه تر از باد
ای فاتح بی لشگرِ من خانه ات آباد

تا کی بنویسم که تو می آیی و هر بار
قولِ "سرِ خرمن بدهی" ، دست مریزاد

حافظ به تمسخر به دلم گفت فلانی
دیریست که دلدار پیامی نفرستاد

دور از تو فقط طعنه خورِ مردمِ شهرم
مجنونم و یک شاعرِ دیوانه ی دل شاد

دستم به جدایی برسد ، رحم ندارم
بد شد "گذرِ پوست به دبّاغ نیفتاد"

با اینکه دلم گفته مدارا کنم اما
ای داد از این دوری و از عشق تو بی داد

تلخ است اگر دوریِ شیرین به خدا شکر
این قرعه ی عشق است که افتاده به فرهاد ..{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/26 - 22:31  
ry2
برگ برگ خاطرات کهنه را وا می کنم// حاصل آن روزهایم را تماشا می کنم// تاب خندیدن ندارد چشم هایم بعد از این// تا تو باشی با تمام دردها تا می کنم// هیچ کس غیر از تو حالم را نمی فهمد و من //هی برای رفتنت امروز و فردا می کنم// فرق دارد حال امروز من و دنیای تو //صبر کن اینبار خود را در دلت جا می کنم //قدر یک باران زدن در این حوالی صبر کن// تازه دارم سور و سات عشق برپا می کنم// برگ برگ خاطرات کهنه را وا می کنم// هرچه دارم خرج در تکرار آن ها می کنم// حاصل آن روزهای من کتاب شعر شد //این کتابم را به چشمان تو اهدا می کنم {-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/26 - 22:30  
ry2
مثل گل باش ﮔﻠﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻧﺰﻭﺍﯼ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﯿﺮﻭﯾﻨﺪ ﻋﻄﺮﺧﻮﺩ ﺭﺍ پخش ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ آنجا ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ آنها ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭﺷﺎﻥ ﺑﮕﺬﺭﺩ ﭼﻪ ﻧﮕﺬﺭﺩ ﻣﻌﻄﺮ ﺑﻮﺩن ﻃﺒﯿﻌﺖ ﮔﻞ ﺍﺳﺖ{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/26 - 22:28  
ry2
هر چه را با عشق پیدا می کنی گم می شود// دل به روی هر کسی وا می کنی گم می شود// روزهای زندگی را با هزاران آرزو //یک به یک وقتی که فردا می کنی گم می شود// عمر مثل یک پرنده در قفس جان می دهد// صحبت از آزادیش تا می کنی گم می شود// راز خیلی از بزرگی ها به کوچک ماندن است// رود را وقتی که دریا می کنی گم می شود //با همه زیبایی اش رسم بدی دارد قطار// هر چه را آنی تماشا می کنی گم می شود//زندگی را پیش از این مانند من جدی نگیر// تا وصالش را تمنا می کنی گم می شود{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/26 - 22:27  
ry2
کودکی که لنگه کفشش را دریا از او گرفته بود، روی ساحل نوشت:
"دریا دزد کفشهای من."
مردی که از دریا ماهی گرفته بود، روی ماسه ها نوشت:
"دریا سخاوتمندترین سفره هستی."

موج آمد و جملات را با خود شست.
تنها برای من این پیام را گذاشت که :
✔ برداشتهای دیگران در مورد خودت را در وسعت خویش حل کن تا دریا باشی.{-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/26 - 22:22  
ry2
راز دل فاش کنم، بی تو مرا یار نبود
جز تو انگار کسی عاشق این زار نبود

هرچه گفتم غزل از دوری تو خوب نشد
چه کنم قافیه امشب به قلم یار نبود

من به آزادی این رابطه مومن بودم
اینکه عاشق بشود از سر اجبار نبود

رفتنت زلزله ای بود، که آمد رد شد
بم چنانی که منم تلی از آوار نبود

فکر کردم که تو میمانی و دل خوش کردم
دلخوشی قسمت این قلب گرفتار نبود

غیر غم هیچ کسی با من و دل یار نبود
جمع تنهایی ما محفل اغیار نبود

حرف حلاج که حق بود خریدار نداشت
ورنه منصور سزاوار سر دار نبود {-35-}
امضا :
ديدگاه · 1396/06/26 - 22:21  
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها