نوروزتان مبارک

http://uploada.ir/images/2xmnob92pk6g646g6ubu.gif

#جامعه مجازی آنلاین 98 هنوز عضو نشده ايد؟؟! به ما بپيونديدJUST 4 U

می‌ بینی‌ ؟
حتی نرسیدن به تو هم ،
داستانِ پر از رویایِ خودش را دارد
یادت باشد
عاشق را نه شب تهدید می‌‌کند ، نه مرگ
فقط فاصله...

کاربران گروه

نمایش همه

مدیران گروه

برچسب‌های کاربری

Just 4 u

گروه عمومی · 118 کاربر · 13416 پست
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
تنــــــهایی یعنی هیچکس نمیفهمه حالت بـــــــدِ
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/11 - 13:22  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ

کی گفته از عشق تو دست میکشم
دارم با خیالت نفس میکشم...

امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/11 - 13:22  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ

این روزها
صدای ثانیه ثانیه
فراموش شدنم را
می شنوم ...

امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/11 - 13:21  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ

رفتار عاشقـــــانه ی زن را بایــد از دلتنگـــــــــــــــیش فهمید ...
از شـــوقُ بی تابیـــــش برای دیدار ... از حس کودکانــــه اش برای آغــــــــوش ...

امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/11 - 13:21  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
تو یک اسپانیولی بومی
من یک ونیزی مغموم
ما همه چیز داریم
جز یک زبان مشترک!

----------
فردین نظری
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/11 - 13:21  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
همین که در خاطرم فکر می کنم،
گاهی بیاد منی ...
برای هفت پشتم کافیست ،
اگر نه ...
ما را چه به آرزوهای بزرگ ...
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/11 - 13:20  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
نمی دانم چه مرگش شده
این روزها
هی میلرزد
وقتی صبح
با صدایی بیدار می شوم و
میدوم سمت پنجره
زنِ همسایه کیف شوهرش را گرفته و مرد
پاشنه ی کفشش را بالا میکشد
کیف و آغوش را با هم میدهد
بی انصاف میلرزد
میلرزد

وقتی ظهر
میروم برایِ خودم سیگار بگیرم
و کنجِ غربتِ پارک دودش کنم
زن شامی اش را لقمه میکند و مرد
برایش نوشابه باز میکند
خنده هایشان کفترها را میپراند
بی انصاف میلرزد
میلرزد

وقتی شب
خودم را به رخوت کاناپه تکیه میدهم
هی کانال عوض میکنم
هی زن نگاهش در نگاهِ مرد گره می خورد و
هی مرد گره را کور میکند و
هی گارگردانِ لعنتی کات نمیدهد
بی انصاف میلرزد
میلرزد

تنها که باشی
دلت حتی
از دیدنِ یک " جفت " کفش هم
میلرزد !{ سمانه سوادی }
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/11 - 13:20  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
خاطرات ادم مثه تيغ كندي ميمونه كه رو رگت ميكشي
نميبره ولي تا ميتونه زخميت مي كنه
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/11 - 13:19  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
وقتی کسی رو پیدا کردی ؛

که کنارش بدون هیچ دلیلی ،

فقط به خاطر اینکه کنارشی ! خوشحالی ....

دیگه به درک که بقیه چی میگن !

کنارش باش و از کنار هم بودن لذت ببر ... !!!
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/8 - 20:37  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ

روزگار سختم که تموم بشه میرم میزنم رو دوش خدا میگم من ساختم ولی دیگه با کسی این کارو نکن ...

خیلی سخته !

امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/4 - 11:49  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
کاش دنیا
یک بار هم که شده
بازیش را به ما می باخت
مگر چه لذتی دارد
این بردهای تکراری برایش؟!
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/4 - 11:48  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
میترسم...میترسم از اینکه عاشق دیگری شوم و تو برگردی...
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/4 - 11:48  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
گاهی بدون بغض و گریه و بدون داد و هوار باید قبول کنی فراموش شدنت را...
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/4 - 11:47  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
مواظب چشیدن عشق ها باش بعضی ها طعم کشک میدن!
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/4 - 11:47  
♪√ღ₣สřİηǍŻ
♪√ღ₣สřİηǍŻ
کاش میشد آدمارو مثل اسکناس جلو نور گرفت و واقعی هاشو تشخیص داد !
امضا : هستند ڪسانی ڪه از شدت دلتنگی به ڪُما رفته اند حرف نمی زنند راه می روند نفس می ڪشند ولی چیزی حس نمی ڪنند فقط فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند و فڪر می ڪنند
ديدگاه · 1393/05/4 - 11:47  
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها